Програма Еразъм +

 

Новата програма „Еразъм“ се вписва в стратегията „Европа 2020“, стратегията за образование и формиране 2020 и стратегията за преосмисляне на образованието. Тя обхваща всички образователни, тренировъчни, младежки и спортни стратегии.

Образователната материя включва всички нива: ученик, професионално обучение, висше образование и обучение на възрастни.
Еразъм интегрира текущите програми в Програмата за постоянно обучение и програмите на най-високото международно образование: Mundus, Tempus, ALFA, Edu-link и двустранни програми, Програма за действие за младежта.

Тази нова програма се фокусира върху официалното и неформалното обучение извън границите на ЕС, с ясна ориентация към интернационализацията, отворена за трети страни с цел подобряване на образователния и формиращ капацитет на хората за подобряване на заетостта на студенти, професори и работници.

В областта на професионалното обучение Еразъм иска да подобри качеството си в Европа, като помага на институциите, свързани с професионалното обучение, да създадат стратегически асоциации с други организации и фирми и по този начин да установят стабилни отношения със пазара на труда.

Като цяло, ЕРАЗЪМ ще помогне за подобряване на възможностите за заетост и лични умения и по този начин ще насърчи конкурентоспособността на европейската икономика.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es