MANCOMUNIDAD ALTA SANABRIA (Испания) Те подкрепят създаването на компании, свързани с биомасата и възобновяемите енергийни източници в селските райони и работят за подобряване на професионалното развитие на селското население в рамките на професионалното обучение.


ITALIAN CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI TOSCANA-CIA (Италия)

се присъедини към проекта благодарение на връзката му с представители на арго бизнеса и прякото му познаване на техните нужди и притеснения. В допълнение, CIA TOSCANA има агенция за обучение (CIPA-AT) и също така популяризира националната асоциация AIEL – Асоциация за арго-енергии, важен специализиран център, който насърчава като цяло много проекти и дейности по трансфер на иновации и обучение.


CORANE (Португалия)

има за цел социалното, икономическото и културното развитие в рамките на оценката, насърчаването и капитализацията на местния потенциал. От 2008 г. насам формиращата дейност насърчава в Ос 2 на Оперативната потенциална програма „Human“ (POPH), по-специално в типологиите 2.2 – Обучение и обучение на възрастни (AET) и 2.3 – Модулни сертифицирани формации (FMC).


AGROINSTITUT NITRA (Словакия) е институция за професионално обучение, зависещ от Министерството на земеделието и регионалното развитие на Словашката република, който предлага широк спектър от услуги, особено в областта на постоянното обучение, професионалното обучение и услугите на селското стопанство, консултации (формиране на земеделски производители, земеделски съветници, обучение на висококвалифицирани кандидати и т.н.). Има богат опит в ПОО и дълготрайното обучение (RESAVE: източници на възобновяема енергия за професионално аграрно образование; ECEVE: Изпълнение на съдържание на електронното обучение за стопанството за спестяване на енергия в професионалното образование; RESNET: модули за обучение онлайн за ресурси за възобновяема енергия за развитие на ландшафта; опит в разработването на платформи за електронно обучение с използване на системи за управление на обучението; ).


SERVIMA (Испания) е малко предприятие за екологично консултиране, специализирано в услуги, свързани с околната среда, възобновяемите енергийни източници и природните ресурси, с две различни области на действие, които се допълват взаимно: Техническия отдел и Отдела на Програми, които включват обучение и образование. (С богат опит във формалното и не формалното образование). Ето защо то е избрано чрез своя двоен принос за проекта, както и с възможността да подкрепи водещия партньор на Испания в различни задачи (поради факта, че адвокатът на предприятието не е имал предишен опит в този тип проекти).


QUATTROGI (България) е избран за технологичен партньор. Следователно неговата функция е от основно значение за осигуряване на съдържание, свързано с технологиите и за валидиране на техническото съдържание, предоставено от други партньори. Персоналът на QuattroGi също ще допринесе със своя опит в трансфера на знания; нейните членове извършват дейности, свързани с образованието, академичния надзор, обучението и професионалните практики. Той притежава опит в създаването на взаимоотношения с различни заинтересовани от възобновяеми енергии и в организирането на професионални семинари в асоциирани признати институции и експертни консултанти от различни страни. Чрез ежедневната си дейност и членство в ключови мрежи QuattroGi показва своя ангажимент за насърчаване на културата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. QuattroGi също така насърчава между културния диалог в рамките на международното оборудване и домакинството на бенефициентите на Еразъм + от различни страни. Тя е свързана с работата с международната мрежа на ETN с богат опит като постредник на EFP.