ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Онлайн платформа за обучение
Платформа за електронно обучение и за достъп до информацията и учебните материали на Плана за обучение по Биоенергия от селските райони на проект ERASMUS + «RURAL BIOENERGY».
Интересувате ли се от Биоенергията и нейните възможни приложения в агро-хранителния сектор? Вие сте учител или
треньор на ПОО(Професионално образование и обучение)? Получете достъп до интересна информация, разширете знанията си с нашите онлайн курсове или изтеглете учебни материали.

Достъп до онлайн платформата за обучение
Тренирайте със собствено темпо.
.