Cieľom projektu ERASMUS+ RURAL BIOENERGY je rozvoj zručností a základných odborných kompetencií pre riadenie a využívanie bioenergie vo vidieckych oblastiach, poskytovanie odborných zdrojov pre lektorov a učiteľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci nových odborných kvalifikácií na vidieku v oblasti bioenergie a biohospodárstva; ako aj v rámci celoživotného vzdelávania a neformálneho vzdelávania, v dôsledku potreby uspokojiť odborné požiadavky, ktoré v budúcnosti budú vznikať v európskych vidieckych oblastiach.

Pre vznik týchto nových odborných kvalifikácií bol identifikovaný významný dopyt, najmä v dôsledku využívania politík a európskych stratégií, týkajúcich sa hospodárstva, životného prostredia, zmeny klímy, energetiky a rozvoja vidieka (stratégia Európa 2020, Spoločná poľnohospodárska politika, Rada pre obnoviteľné energie, Strategický rámec o klíme a energii na obdobie rokov 2030, Reindustrializácia EÚ a vidieckeho hospodárstva a obehové hospodárstvo, založené na vidieckych princípoch, Plán energetiky na rok 2050 atď.)

Projekt RURAL BIOENERGY prispeje k podpore profesionalizácie vo vidieckych oblastiach, diverzifikácii vidieckeho hospodárstva a zvýši konkurencieschopnosť agro-služieb vďaka podpore vidieckeho obyvateľstva, aby sa umožnilo rozšírenie hospodárskych aktivít na vidieku prostredníctvom efektívneho využívania prírodných a miestnych zdrojov, v súlade so stratégiami Európskej únie.

BLOG

EUROPE, THE HIGHEST PRODUCER OF “BIOELECTRICITY” IN THE WORLD

The International Renewable Energy Agency (Irena) and Bioenergy Europe, in their latest published report on the production of electricity from Bioenergy, confirm that Europe is still the continent with the highest installed capacity although Asia, with China and India at … Read More