O1- METODICKÁ PRÍRUČKA   

O2- ŠTRUKTÚROVANÝ VZDELÁVACÍ KURZ                                                                       

O3- DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

O4- E-LEARNINGOVÁ PLATFORMA  RURAL BIOENERGY