MANCOMUNIDAD ALTA SANABRIA (Španielsko) Podporuje vytvorenie spoločností súvisiacich s biomasou a obnoviteľnými energiami vo vidieckych oblastiach a pracuje na zlepšení odborného rozvoja vidieckej populácie prostredníctvom odborných školení.


CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TOSCANA-CIA (Taliansko)

sa pripojilo do projektu vďaka svojim kontaktom na sprostredkovateľov v oblasti agro-obchodu a znalostiam ohľadom ich potrieb a problémov. Naviac má CIA TOSCANA školiacu agnetúru (CIPA-AT) a taktiež podporuje národnú asociáciu AIEL – Asociácia pre agro-energie, dôležité špecializované stredisko, ktoré celkovo podporuje mnoho projektov a aktivít prenosu inovácií a vzdelávania.


CORANE (Portugalsko) má za cieľ sociálny, hospodársky a kultúrny rozvoj prostredníctvom hodnotenia, podpory kapitalizácie miestneho potenciálu. Od roku 2008 podporuje vzdelávacie aktivity v osi 2 Operačného programu Ľudské zdroje (POPH), najmä 2.2 – Education and Adults’ Training (AET) and 2.3 – Modular Certified Formations (FMC).


AGROINSTITUT NITRA (Slovensko) je viac ako 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, a tiež v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, má mnoho medzinárodných skúseností v oblasti celoživotného a odborného vzdelávania v rámci OZE (projekty RESAVE: obnoviteľné zdroje energií pre poľnohospodárske odborné vzdelávanie; ECEVE: Implementácia e-learningového obsahu pre energeticky úsporné poľnohospodárstvo v odbornom vzdelávaní; RESNET: Vzdelávacie on-line moduly pre obnoviteľné zdroje energií; skúsenosti s tvorbou platforiem elektronického vzdelávania).


SERVIMA (Španielsko) je malý podnik environmentálneho poradenstva, špecializujúci sa na služby súvisiace so životným prostredím, obnoviteľnými energiami a prírodnými zdrojmi, s dvomi rozdielnymi oblasťami činností, ktoré sa navzájom dopĺňajú: technické oddelenie a programové oddelenie, ktoré zahŕňajú školenie a vzdelávanie. (S bohatými skúsenosťami v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania). Bol vybraný z dôvodu dvojnásobného prínosu projektu, ako aj kvôli možnosti podpory vedúceho partnera Španielska pri rôznych úlohách (vzhľadom na fakt, že zástupca organizácie nemá skúsenosti s týmto typom projektov).


QUATTROGI (Bulharsko) bol vybraný ako technologický partner. Preto je jeho základnou úlohou poskytovať obsah týkajúci sa technológií a overovať technické obsahy poskytnuté ostatnými partnermi. Personál QuattroGi prispeje aj svojimi skúsenosťami v oblasti prenosu znalostí; jeho členovia vykonávajú činnosti týkajúce sa vzdelávania, akademický dohľad, vzdelávacie a praktické cvičenia. Má skúsenosti s vytváraním vzťahov medzi rôznymi stranami zainteresovanými v oblasti obnoviteľných energií a organizovaním odborných seminárov v spolupráci s uznávanými inštitúciami a odbornými konzultantmi z rôznych krajín. Prostredníctvom svojich každodenných aktivít a členstva v kľúčových sieťach, QuattroGi ukazuje svoju angažovanosť pri podpore kultúry energetickej efektivity a obnoviteľných energií. Podporuje tiež medzikultúrny dialóg prostredníctvom svojho medzinárodného vybavenia a hostí užívateľov programu ERASMUS + z rôznych krajín. Deje sa tak vo vzťahu s medzinárodnou sieťou ETN s bohatými skúsenosťami v úlohe facilitátora EFP.