I NADNÁRODNÉ STRETNUTIE

Uskutočnené v Padornelo (Lubián-Zamora) 25. a 26. januára 2018, organizované MANCOMUNIDAD ALTA SANABRIA v spolupráci s partnermi z 5 krajín, ktoré tvoria v rámci projektu partnerstvo.

Keďže išlo o prvé z rady stretnutí, každý z partnerov predstavil svoju organizáciu s cieľom lepšie pochopiť možnosti účasti a čo najlepšieho prispenia k projektu zo strany každého z nich.

Bol prezentovaný všeobecný prehľad projektu, jeho cieľov, očakávaných výsledkov, podmienok financovania a zdôvodnenie samotného projektu. Zdôraznená bola dôležitosť monitorovania projektu, ktoré bude realizované riadiacim tímom (stály pracovný tím). Uskutočnila sa tlačová konferencia, na ktorú boli pozvané médiá. Prediskutoval sa plán propagácie projektu (informačný leták, newsletter, webstránka and facebook stránka projektu). Zhodnotili sme doteraz realizované aktivity a predošlé analýzy a diskutovalo sa o pláne vývinu intelektuálnych produktov. Následne sa špecifikoval pracovný harmonogram, s cieľom podporiť rozvoj intelektuálnych produktov a ďalších aktivít, multiplikačných podujatí a školiacich aktivít.

Presence list 1TM RB_EN

II Nadnárodné stretnutie

Uskutočnené v Bragança (Portugalsko) 21. a 22. júna 2018, organizované partnerom z Portugalska: CoraNE, s podporou všetkých partnerov.

Na úvod bol prezentovaný prehľad všeobecného stavu realizácie projektu a jeho zhodnotenie: súlad s harmonogramom aktivít, diseminačné plány, profil spolupracujúcich partnerov projektu a pod. Prezentovaná bola webová stránka a Facebook stránka projektu, ako aj predbežné produkty vytvorené v rámci intelektuálnych výstupov O1 a O2 za účelom ich zhodnotenia a prediskutovania.

O1-Metodická príručka a návrh vzdelávacieho plánu boli do hĺbky analyzované, s cieľom dohodnúť sa ohľadom finálnej štruktúry a obsahu. Bola analyzovaná aj navrhovaná vzdelávacia metodika a zozbierané nové návrhy pre jej využitie. Následne sa uskutočnila rozsiahla debata, týkajúca sa O2 (štruktúrovaný vzdelávací kurz): rozdelenie úloh medzi partnerov v súlade s alokáciou modulov v rámci Metodickej príručky a všeobecný návrh obsahu jednotlivých modulov.

Následne sa zrealizovalo interné hodnotenie špecifických intelektuálnych produktov, ako aj celkového progresu projektu, stanovili sa termíny a podmienky pre všetkých partnerov, ktorí sú zainteresovaní na príprave priebežnej správy projektu.

Presence list 2TM RB_EN

ORDEN DEL DÍA

III TRANSNATIONAL MEETING

Held in Florence (Italy), at the headquarters of the CIA TOSCANA partner, on February 21 and 22, 2019.

The dissemination and collaboration actions carried out in the different countries and the evolution of the network of collaborators achieved to date were analyzed, reviewing the indicators of the dissemination plan.

The documents corresponding to the intellectual products 1 (methodological guide of transversal competence) and 2 (modules corresponding to the structured course for trainers) were reviewed, submitting them to a new internal evaluation.

Likewise, the monitoring carried out by the different work teams of the project (management team, quality control team and conflict resolution team) was analyzed. The quality team insists on the importance of collecting the evaluation of all the participants in all the actions of the project.

A first proposal of development of output 3 corresponding to the material for the students that was approved was discussed and the best approach of the ICT platform (IO4) was discussed, assigning tasks and establishing deadlines for the development of these outputs and for the execution of the rest of pending tasks (translation of texts, organization of events and training activities, dissemination actions, etc.).

The responsibility to collect and properly file the necessary financial documentation and the need to continue sending the quarterly reports is remembered.

Finally, the Sustainability Plan of the project was discussed once the permanent evaluation plan was completed and complied with.

 

 

 

IV TRANSNATIONAL MEETING

Held in Lubián-Zamora (Spain), at the headquarters of Mancomunidad Alta Sanabria in the city hall of Lubián, on September 12 and 13, 2019.

After reading and approving the Minute of the previous meeting, the general status of the project and the results obtained so far were reviewed, analysing the degree of execution of the different actions and products as well as the seminars and other dissemination actions carried out in the 5 countries (indicators of the dissemination plan). In addition, the collaborations obtained (stakeholders, public administrations, experts, etc.) in the preparation of intellectual products and their subsequent dissemination, have been evaluated. The different project work teams (management team, quality control team and conflict resolution team) presented the monitoring carried out.

The response of the National Agency on the interim report and the suggestions and observations that it presents for the conclusion of the project and the final report were presented.

The final documents corresponding to intellectual products 1 (methodological guide) and 2 (structured course for trainers) were reviewed, subjecting both to a new internal evaluation, so that their translation into all project languages are approved. We presented a first draft of the intellectual product 3 (material for students) and the ICT training platform that is already operational in all languages ​​and has a first online training activity available, as well as some materials and databases.

The results of the E1 multiplier event held in Bragança (Portugal) in June were presented by Corane; besides the approach of the E2, which will be organized by the Italian partner Cia Toscana.

We reminded the responsibility of collecting and properly filing the necessary financial documentation and the need to continue sending the quarterly reports. The pending tasks and deadlines were remembered and the project’s permanent evaluation plan was complied with.

Finally, the Project Sustainability Plan was discussed once it was finalized.

Presence list 4TM RB_EN

 

 

AGENDA IV Transnational Meeting